TOUCH

TouchEn nem at bruge touch skærm hvor softwaren lader brugeren udlevere, returnereTouch
og administrere varer.

Passer til små organisationer såvel som store virksomheder.

Regulerer brugerens adgang til varer efter rettigheds grupper og budgetter.
Alle transaktioner registreres af brugeren for at sikre ansvarlighed.

Her viser MATRIX også en af sine styrker, idet man som brugeren kan vælge mellem 27 forskellige sprog på skærmen. Det fungere på den måde at systemadministratoren ved oprettelse af en ny bruger vælger det sprog brugeren gerne vil have. Når den nye bruger taster sig ind i systemet skifter skærmen automatisk til det ønskede sprog.

For eksempel hvis man i sin virksomhed har to personer – den ene har tysk som modersmål og den anden fransk – så skifter skærmen til det ønskede sprog, men hver gang går den tilbage til hovedsproget dansk.